User language
cdo-N Cī ciáh ê̤ṳng-hô gì mū-ngṳ̄Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄.
茲隻用戶其母語閩東語
nan-N Chit-ê iōng-chiá tùi sè-hàn tō kóng Bân-lâm-gú.
zh-4 这位用户的中文达到接近母语水平
zh-Hant-4 這位使用者有接近母語使用者水平的繁體中文知識。
zh-Hans-4 这位用户的简体中文达到接近母语水平
en-3 This user has advanced knowledge of English.
ja-2 この利用者は中級日本語ができます。
ko-1 이 사용자는 한국어조금 할 수 있습니다.
hak-1 Liá chak yung-fu thu̍k-siá Hak-kâ-ngî ke nèn-li̍t he chhû-khip.
邇隻用戶讀寫客家語嘅能力是初級
Users by language

I am active in cdo, nan, hak, zh, en and ja wikipedia. I serve as one of administrators in cdo wikipedia now, and compaign for bureaucrat in hak wikipedia. If you support me, you can vote yes.

More information, see my user page in en:User:唐吉訶德的侍從, zh:User:唐吉訶德的侍從 and cdo:User:唐吉訶德的侍從.

I have an alternative account, User:Sancho de la Mancha, which mainly used to contribute in some wiki project those have antipathy towards Chinese characters and would not take part in any vote.